Instituto Politecnico de Tomar

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Engenharia Informatica

--------------------------------

Nome: SÚrgio Filipe de Sousa Louro

N║.: 10147

Curso: Eng. Informatica

Sistemas Operativos

Ano Lectivo: 2007/2008